*

*

*

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * *

* * * * * * * * * *

*

* * * * * * * *

* *

* *

* * *

*

Zespół  Szkół

Centrum  Kształcenia  Praktycznego

im. Macieja Rataja

w  Krzelowie

Z A P R A S Z A M Y

telefon:  tel(fax) 0 41 3811029  e-mail:  zsckpkrzelow@op.pl 

adres:  Zespół  Szkół  Centrum   Kształcenia  Praktycznego 

        Krzelów  39     28-340  Sędziszów